Nije slučajnost što baš Flobian® čuva zdravlje našeg stomaka. Antropolozi smatraju da su naši preci hijadama godina unazad redovno unosili dobru bakteriju Lactobacillus plantarum koja se nalazi u preparatu Flobian®.

Istraživači zapravo tvrde da je celokupan gastrointestinalni sistem, najverovatnije, razvijen u simbiozi sa ovom specifičnom probiotskom kulturom. (Gӧran Molin, Lactobacillus plantarum 299v, 2014. Unpublished)

Danas je situacija drugačija, pa tako probiotsku kulturu Lp299v unosimo u mnogo manjoj količini.

Jedan od razloga je promena načina ishrane. Naima, ova probiotska kultura se pretežno unosi kroz biljnu hranu (otuda naziv plantarum). Ovo znači da je Lactobacillus plantarum prisutan u voću, bobicama, korenju i biljkama kojih danas unosimo mnogo manje.

Takođe, Lactobacillus plantarum je proizvod fermentacije mlečne kiseline. Nekada su naši preci zakopavali hranu u zemlju da bi je sačuvali da se ne pokvari. Fermentacija mlečne kiseline se, između ostalog, javljala u toku ovog procesa čuvanja hrane. Tako su naši preci putem hrane u organizam unosili dovoljnu količinu ove dobre, probiotske kulture.

I bez obzira da li je Lp299v nastajao kao proizvod fermentacije ili se unosio putem hrane imao je istu svrhu: da nas zaštiti od loših bakterija i njihovog prolaska u krv.

Danas su frižideri, zamrzivači i konzervansi zamenili fermentaciju mlečne kiseline i na taj način potpuno obustavili naše svakodnevno snabdevanje probiotskom kulturom Lactobacillus plantarum.

Da se zapamti:

  • Danas se probiotska kultura Lp299v ne unosi u dovoljnim količinama
  • Smanjen unos probiotske kulture Lactobacillus plantarum dovodi do sve češće pojave gastrointestinalnih poremećaja: nadutosti, gasova i grčeva u stomaku.
  • Lactobacillus plantarum je u Srbiji jedino prisutan u preparatu Flobian®