Sve je počelo kao potreba da se sačuvaju životi

Sve je počelo kao potreba da se sačuvaju životi

Na Univerzitetu Lund u Švedskoj je početkom 90-ih godina, tim hirurga, mikrobiologa i nutricionista, proučavao slučajeve u kojima pacijenti umiru nakon teških, ali klinički uspešnih hiruških zahvata. Svi ovi pacijenti su umirali usled sepse i masovnog otkazivanja...