Probiotska kultura Lp299v je originalna, patentirana i detaljno ispitana u nizu kliničkih studija i kliničkoj praksi.

Lp299v se u Srbiji može naći jedino u Flobian® kapsulama.

 Flobian® je jedinstven preparat koji u svom sastavu sadrži probiotsku kulturu Lp299v. Ovu probiotsku kulturu su otkrili hirurzi i mikrobiolozi na Univerzitetskoj bolnici u Lundu u Švedskoj. Otkrivena je da bi se spasili ljudski životi.

Klinička istraživanja su pokazala da Flobian® (Lp299v) pojačava zaštitu u zidovima creva i povećava raznovrsnost dobrih bakterija, pa na taj način štiti creva i poboljšava zdravlje celokupnog organizma.

PROBIOTSKI EFEKAT

Svaka probiotska bakterija ima svoje specifično dejstvo. Čak i u okviru samih bakterijskih vrsta postoji velika razlika u načinu delovanja. Neki probiotici su antagonisti, i takmiče se međusobno za prostor, dok druge žive u simbiozi najverovatnije jedni drugima pojačavajući dejstvo.

KLINIČKA POTVRDA KAO PRIORITET

Odabir prave probiotske kulture je izuzetno kompleksan, jer se efekat koji probiotska bakterija izaziva u in vitro uslovima (odnosno u epruvetama), najčešće razlikuje od rezultata testova koji se sprovode na ljudima.

Zbog toga je jako važno da tokom procesa koji osigurava bezbednost i efikasnost probiotika ne bude nikakvih prečica. Samo kliničke studije sprovedene na ljudima mogu sa sigurnošću potvrditi koje efekte probiotska bakterija ima.

Kako bi se osigurala i efikasnost i bezbednost Flobian®-a pre prvih kliničkih ispitivanja sprovedena su rigorozna testiranja ove probiotske kulture.

  • Do danas je objavljeno više od 130 naučnih publikacija, uključujući preko 40 kliničkih studija, koje potvrđuju efikasnost i bezbednost probiotske kulture Lp299v koja čini Flobian®.
  • Danas se Flobian* izuzetno se uspešno primenjuje širom Evrope i Amerike kao prirodan, potpuno siguran i detaljno ispitan.
  • Namenjen je prvenstveno osobama koje pate od sindroma nervoznih creva (iritabilnog kolona) jer pomaže da se eliminišu gasovi, smanji nadutost, otkloni bol u stomaku i reguliše dinamika pražnjenja creva.

 *Probiotska kultura Lp299v